Registrering Åredraget

Registrering Åredraget 2024

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida.

Skicka gärna med en bild på dig själv som vi kan använda på webbplatsen och i tidningen.


OBS: Frågor med en asterisk (*) är obligatoriska!  Åredraget 2024 from 14. – 16. MAR

  days
  1
  0
  2
  hours
  0
  3
  minutes
  4
  3
  seconds
  1
  0