Anmälan / Registration

Åredraget anmälan är nu öppen!

För att få starta i Åredraget måste du vara minst 19 år på startdagen, giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. För svenska förare gäller dessutom krav på ”Grönt kort”.

Anmälan är personlig och följer föraren ej spannet.

Instruktioner för att anmäla dig:

Anmälningsblanketten hittar du genom att klicka på link Anmälningsblankett. (Kommer att aktiveras snart!)

→ Anmälningsblankett

Fyll i anmälningsblanketten och tryck skicka. Blanketten skickas automatiskt till registration@aredraget.se

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsida. Bifoga gärna en bild på dig själv!

Vi kan erbjuda frukost på checkpoint. (Pris 240 kr för 2 dagar)

 • Kaffe/te
 • Blåbärssoppa
 • Jämtländsk stut.

Middag görs direkt på checkpoint på Muurika. (Pris 440,- kr för 2 dagar)

 • Älgskav med kantareller och potatis.
 • Älgfärs wrap med sallad och vitlökssås
 • Måltidsdryck

! Vi erbjuder paketpris middag och frukost i 2 dagar för endast 600.- kr!

Obs: Du måste betala beställd mat i förväg tillsammans med din anmälningsavgift

Anmälningsavgift Åredraget 2024

Betala anmälningsavgiften
 • Anmälningsavgift Åredraget: 800,- SEK

Valfri mat vid checkpointen

 • Endast frukost 2 dagar: 240,- SEK
 • Endast middag 2 dagar: 440,- SEK
 • Middag och frukost 2 dagar: 600,- SEK

VIKTIGT! Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad.


Glöm inte att ange ÅREDRAGET och vilken FÖRARE betalningen avser.

Startavgiften betalas till:

 • Beneficiary: JämtlandFjällens slädhundKlubb
 • Address: Järvsand 340, 833 95, Strömsund, Sweden
 • Bank: Nordea, Sweden
 • Plusgiro: 634 23 68-5 (Betalningar från svenska banker)
 • Bankgiro: 369-4460 (Betalningar från svenska banker)
 • Swish: 123-537-55-97
 • Bank address: Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, 11146, Stockholm, Sweden
 • IBAN: SE95 9500 0099 6042 6342 3685
 • BIC code (SWIFT): NDEASESS

Åredraget registration is now open!

In order to be able to start Åredraget the registrant has to be minimum 19 years old on the day of the start, have a valid racing license and the dogs on the team should be identity chip marked. Mushers who have a Swedish racing license also need to have the ‘Green Card’. The sign up is personal and can’t be submitted by someone else.

This is what you do to enter:
You can access the registration form by clicking on the link ‘Registration form’. (Will be activated soon!)

→ Registration form

This form automatically sends to: registration@amundsenrace.com


Be sure to fill in your name and address. We really appreciate it if you would like to tell us a little bit more about yourself; e.g. former races you have participated in, your website address, information about your dogs, etc. We would also like to get a photo of you that we can put on the website and in the magazine.

We can offer breakfast at the checkpoint. (Price 240,- kr for 2 Days)

 • Coffee Tea
 • Blueberry soup
 • Jämtland steer.

Dinner is made directly at the checkpoint at Muurika. (Price 440,- kr for 2 Days)

 • Elk roast with chanterelles and potatoes.
 • Moose mince wrap with salad and garlic sauce
 • Meal drink

! We offer a package price Dinner and Breakfast for 2 Days for only 600,- kr !

Note: You have to pay ordered food in advance together with your registration fee.

Entry fee Åredraget 2024

Payment of the Registration FEE
 • Regisration Fee Åredraget: 800,- SEK

Optional food at the checkpoint

 • Only Breakfast 2 Days: 240,- SEK
 • Only Dinner 2 Days: 440,- SEK
 • Dinner and Breakfast 2 Days: 600,- SEK

When your entry will be accepted your name will be published on the website after your payment has been made.

IMPORTANT! DO NOT FORGET to mention ÅREDRAGET and the name of the musher as reference with the payment.

The entry fee should be paid to:

 • Beneficiary: JämtlandFjällens slädhundKlubb
 • Address: Järvsand 340, 833 95, Strömsund, Sweden
 • Bank: Nordea, Sweden
 • Plusgiro: 634 23 68-5 (Payments from Swedish banks)
 • Bankgiro: 369-4460 (Payments from Swedish banks)
 • Swish: 123-537-55-97
 • Bank address: Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, 11146, Stockholm, Sweden
 • IBAN: SE95 9500 0099 6042 6342 3685
 • BIC code (SWIFT): NDEASESS

Åredraget 2024 from 14. – 16. MAR

days
1
0
3
hours
1
3
minutes
2
8
seconds
3
9